โรงแรม นครพนม

โรงแรม

นครพนม

จำนวนที่พัก 74 ห้อง, ราคา 400 - 900 บาท

นครพนม ริเวอร์วิว

จำนวนที่พัก 122 ห้อง, ราคา 900 - 9,000 บาท

บ้านแพงพัฒนา

บ้านไม้ 2 ชั้น 28 ห้อง ราคาห้องละ 200 บาท

ประเสริฐศรี

บ้านไม้ 2 ชั้น จำนวน 17 ห้อง ราคาห้องละ 150 บาท ห้องแอร์ 3 ห้อง ๆ ละ 250 บาท

ริเวอร์ อินน์

จำนวนที่พัก 16 ห้อง, ราคา 500 บาท

สหัสรังษี โฮเต็ล

ราคา 300 - 400 บาท

หาดทรายทองรีสอร์ท

จำนวน 20 ห้อง ห้องแอร์ 12 ห้อง ราคา 400 บาท ห้องพัดลมห้องละ 150 บาท

เค เอส แมนชั่น

จำนวนที่พัก 36 ห้อง, ราคา 280 - 400 บาท

เจ อาร์ แมนชั่น

จำนวนที่พัก 45 ห้อง, ราคา 350 - 400 บาท

เดอะ แม่น้ำโขง แกรนด์วิว

จำนวนที่พัก 116 ห้อง, ราคา 700 - 2,500 บาท

เรณูนครรีสอร์ท

ราคา 250 -350 บาท/คืน