โรงแรม นราธิวาส

โรงแรม

กรุงทอง เฮ้าส์

จำนวนที่พัก 23 ห้อง, ราคา 200 - 300 บาท

คาเธ่ย์ โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 15 ห้อง, ราคา 130 - 200 บาท

ซาวอย

จำนวนที่พัก 27 ห้อง, ราคา 130 บาท

ตันหยง โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 84 ห้อง, ราคา 695 - 1,185 บาท

ตากใบพลาซ่า

ราคาห้องละ 350 - 450 บาท

ตากใบพลาซ่า

ราคาห้องละ 350 - 450 บาท

ตากใบลากูน

ราคาห้องละ 350-450 บาท

ตากใบลากูน

ราคาห้องละ 350 - 450 บาท

ตากใบลากูน

ตากใบลากูน รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 14 ห้อง, ราคา 500 - 600 บาท

ตาบา พลาซ่า

จำนวนที่พัก 50 ห้อง, ราคา 350 - 450 บาท

ธานี โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 52 ห้อง, ราคา 130 - 220 บาท