โรงแรม น่าน

โรงแรม

Bamboohut

100 บาทต่อคืน

JS House

เป็นห้องเช่า ปูน 1 ชั้น มีห้องพัดลมและห้องแอร์

กรีนฮิลล์รีสอร์ท

คนึงหา

ห้องละ 500 บาท

จุฑามาศรีสอร์ท

บ้านพักตากอากาศ ล้อมรอบด้วยบรรยากาศธรรมชาติ

ชมพูภูคารีสอร์ท

ราคา 500 บาท จำนวน 2 หลัง ราคา 600 บาท จำนวน 3 หลัง ราคา 700 บาท จำนวน 1 หลัง ราคา 800 บาท จำนวน 2 หลัง

ชมพูภูคารีสอร์ท

ราคา 500 บาท จำนวน 2 หลัง ราคา 600 บาท จำนวน 3 หลัง ราคา 700 บาท จำนวน 1 หลัง ราคา 800 บาท จำนวน 2 หลัง

ดุษฎีรีสอร์ท

น่านวัลเล่ย์รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 700 - 2,500 บาท

น่านเกสท์เฮาส์

จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 100 - 200 บาท

บ้านพักภูคา 4

ให้เฉพาะค่าบำรุงสถานที่

ปาริชาติเก็ตเฮ้าท์

ห้องปรับอากาศ 350 บาท ห้องพัดลม 250 บาท ห้องพิเศษ 600 บาท