โรงแรม ปราจีนบุรี

โรงแรม

กบินทร์ โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 45 ห้อง , ราคา 150 - 400 บาท

กบินทร์อินเตอร์

มี 21 ห้องๆ ละ 250, 1200 บาท

กบินทร์อินเตอร์ โฮเทล

จำนวนที่พัก 21 ห้อง , ราคา 250 - 1,200 บาท

ครัวหลวง

คิงส์ โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 60 ห้อง, ราคา 255 - 612 บาท

จันทกานต์

ทวราวดี

เป็นโรงแรมชั้น 1 ค่าบริการ ห้องเตียงเดี่ยว 1500 บาท / วัน, เตียงคู่ 1800 บาท / วัน - 4800 บาท / วัน

ทวาราวดี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 182 ห้อง , ราคา 2,600 - 35,000 บาท

ธารณี รีสอร์ท

มีห้องปรับอากาศ 74 ห้อง 13 หลัง ราคา 900-5,000 บาท

นนทรี รีสอร์ท

บังกะโล บ้านพัก รีสอร์ท จำนวนที่พัก : 29 ห้อง

บ้านทะเลหมอก

บ้านผางาม

จำนวนที่พัก 166 ห้อง , ราคา 1,270 - 3,000 บาท