โรงแรม พระนครศรีอยุธยา

โรงแรม

กระท่อมเจ้าพระยา รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 14 ห้อง, ราคา 900 - 1,500 บาท

กรุงศรีริเวอร์ โฮเทล

จำนวนที่พัก 204 ห้อง, ราคา 1,250 - 5,000 บาท

ท่าเรือ โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 18 ห้อง, ราคา 140 - 300 บาท

ธงชัย เกสท์เฮ้าส์

จำนวนที่พัก 42 ห้อง, ราคา 200 - 400 บาท

นครอินทร์

ห้องละ 200 บาท/3 ชม.

นิว บี. เจ เกสท์เฮ้าส์

จำนวนที่พัก 19 ห้อง, ราคา 150 บาท

บางไทร ฮอสปิทอลเฮ้าส์/เวลเนสโฮม แอนด์ สปา

ราคา 800 - 1,500 บาท

บ้านคุณพระ

จำนวนที่พัก 15 ห้อง, ราคา 250 - 800 บาท

บ้านจามจุรี รีสอร์ท

บ้านผักไห่

จำนวนที่พัก 12 ห้อง, ราคา 150 - 300 บาท

บ้านไทย เกสท์เฮ้าส์

จำนวนที่พัก 7 ห้อง, ราคา 150 บาท

ปียวรรณรีสอร์ท (บ้านสวนสี่ภาคบางไทร)

จำนวนที่พัก 22 ห้อง, ราคา 500 - 2,200 บาท