โรงแรม พะเยา

โรงแรม

P&P HOUSE

ราคา 250 - 350 บาท

กว๊านพะเยา บังกะโล

จำนวนที่พัก 6 ห้อง, ราคา 250 - 350 บาท

คิดถึง

จำนวนที่พัก 15 ห้อง, ราคา 80 - 120 บาท

จุน รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 6 ห้อง

ดอกคำใต้

จำนวนที่พัก 17 ห้อง, ราคา 80 - 120 บาท

ดอกคำใต้ บังกะโล

จำนวนที่พัก 23 ห้อง, ราคา 120 - 200 บาท

นอร์ทเทริ์นเลค

46 ห้อง ราคา 650-1,200 บาท

บัว รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 42 ห้อง, ราคา 700 - 1,200 บาท

บัวรีสอร์ท

บ้านพัก 14 หลัง 28 ห้อง ราคา 700-1,200 บาท

บ้านขุนน้ำต้ม โฮมสเตย์

จำนวนที่พัก 3 หลัง, ราคา 500 บาท

บ้านน้ำคะ โฮมสเตย์

จำนวนที่พัก 5 ห้อง, ราคา 500 บาท

บ้านปางปูเลาะ โฮมสเตย์

จำนวนที่พัก 3 หลัง, ราคา 500 บาท