โรงแรม พิษณุโลก

โรงแรม

วอเตอร์แลนด์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา

วัฒนชัย

200 บาทต่อคืน

ศาลาไทย

500 บาท / คืน

สมยศ รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 35 ห้อง , ราคา 350 บาท

สวนทรัพย์รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 23 ห้อง, ราคา 500 - 3,000 บาท

สวีทอินทร์

สิงหวัฒน์

150-200 บาทต่อห้องต่อคืน

ห้องพักเกตุประสิทธิ

คืนละ 200 บาท

อมรินทร์นคร โฮเทล

จำนวนที่พัก 118 ห้อง, ราคา 550 - 3,000 บาท

อมรินทร์ลากูน

500 – 1,500 บาทต่อคืน ถึงราคา 2,000 บาทต่อคืน

อมรินทร์ลากูน โฮเทล

จำนวนที่พัก 301 ห้อง, ราคา 1,000 - 5,000 บาท

เดอะลาพาโลม่า โฮเทล

จำนวนที่พัก 249 ห้อง, ราคา 800 - 2,500 บาท