โรงแรม พิษณุโลก

โรงแรม

เรน ฟลอเรสท์ รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 17 ห้อง, ราคา 1,400 - 4,800 บาท

เอส พี ฮัท

จำนวนที่พัก 16 ห้อง, ราคา 500 - 3,500 บาท

เอเซีย โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 13 ห้อง, ราคา 200 - 500 บาท

แก้วสุวรรณ

โกลเด้นแกรนด์ โฮเทล

จำนวนที่พัก 110 ห้อง, ราคา 650 - 2,500 บาท

โรงแรมช้างเผือก

จำนวนที่พัก 52 ห้อง, ราคา 230 - 390 บาท

โรงแรมนิ่มนวล (ห้องเช่าเทพรักษา)

คืนละ 100/150/200 บาท (200 บาท + T.V. + Cable)

โรงแรมน่านเจ้า

ห้องปรับอากาศ 150 ห้อง

โรงแรมบ้านนานาชาติพิษณุโลก

จำนวนที่พัก 22 ห้อง, ราคา 150 - 440 บาท

โรงแรมปานสมบัติ

จำนวนที่พัก 23 ห้อง, ราคา 200 บาท

โรงแรมพิษณุโลก

จำนวนที่พัก 62 ห้อง, ราคา 120 - 350 บาท

โรงแรมราชพฤกษ์

ห้องพักปรับอากาศประมาณ120 ห้อง