โรงแรม มหาสารคาม

โรงแรม

นิวพัฒนา

ราคา 400 -500 บาท

นิวพัฒนา

400 - 500 บาท

นิศราวรรณ รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 34 ห้อง, ราคา 500 - 1,000 บาท

วสุโฮเตล

ราคา 400- 500 บาท

วสุโฮเตล

400 - 500 บาท

วาปีปทุมเฟริสท์อินท์

วาปีปทุมเฟริสท์อินท์

-ห้องพักติดแอร์มีทีวีสี ตู้เย็นราคา 300 บาท/คืน -ห้องพักติดแอร์ ราคา 250 บาท/คืน -ห้องพักแอร์ธรรมดา ราคา 200 บาท/คืน -ห้องพักพัดลม ราคา 150 บาท/คืน

วาปีปทุมเฟริสท์อินท์

จำนวนห้องพัก 29 ห้อง ห้องพักติดแอร์ มีทีวี และตู้เย็นราคา 300 บาท/คืน ห้องพักติดแอร์ไม่มีตู้เย็นราคา 250 บาท/คืน ห้องพักธรรมดาราคา 200 บาท/คืน ห้องพัดลม ราคา 150 บาท/คืน

วาปีปทุมเฟริสท์อินน์

แอร์พิเศษ/ทีวี/ตู้เย็น 300 บาท/วัน จำนวน 10 ห้อง แอร์ 250 บาท/วัน จำนวน 9 ห้อง แอร์ธรรมดา 200/วัน จำนวน 5 ห้อง พัดลม 150 บาท/วัน จำนวน 5 ห้อง

วาปีปทุมเฟริสอินน์

-ห้องติดแอร์ มีทีวี มีตู้เย็น 300 บาทต่อวัน จำนวน 29 ห้อง -ห้องพักติดแอร์ 250 บาทต่อวัน จำนวน 9 ห้อง -ห้องพักแอร์ธรรมดา200 บาทต่อวัน จำนวน 5 ห้อง -ห้องพักพัดลม 150 บาทต่อวัน จำนวน 5 ห้อง

วีโอเฮ้าส์

ค้างคืน 400 บาท ชั่วคราว 200 บาท

สุนทร

จำนวนที่พัก 15 ห้อง, ราคา 150 - 350 บาท