โรงแรม มุกดาหาร

โรงแรม

ขุนหว้าน รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 7 ห้อง , ราคา 250 - 350 บาท

ชื่นขวัญแมนชั่น

ทรัพย์มุกดา

จำนวนที่พัก จำนวน 34 ห้อง ห้อง, ราคา 350 บาท

บังกะโลป๋าสิทธิ์

มี 7 ห้อง ราคาวันละ 100 บาท

บ้านพักโฮมเสตย์15หลัง

เป็นบ้านพักรวมกันกับ ชาวบ้านโดยแบ่งห้องให้นักท่องเที่ยวนอนแยกต่างหาก ราคา 100 บาท ต่อ 1 คืน

พลอย พาเลซ

จำนวนที่พัก 154 ห้อง, ราคา 900 - 5,000 บาท

มุกดาสวรรค์ รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 12 ห้อง, ราคา 400 บาท

มุกดาหาร

จำนวนที่พัก 43 ห้อง, ราคา 100 - 400 บาท

มุกดาหาร แกรนด์

จำนวนที่พัก 199 ห้อง, ราคา 1,800 - 15,000 บาท

มุกธารา

จำนวนที่พัก 12 ห้อง, ราคา 450 - 750 บาท

ยวงสุวรรณ รีสอร์ท

ราคา 250 - 350 บาท

สุนีย์ บังกะโล

จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 200 - 300 บาท