โรงแรม ยโสธร

โรงแรม

J P เอ็มเมอร์รัล

คุ้มบัวคำ รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 8 ห้อง, ราคา 350 - 550 บาท

ตองเก้า (999)

จำนวนที่พัก 13 ห้อง, ราคา 190 - 280 บาท

ทุ่งทอง

เป็นห้องพักติดเครื่องปรับอากาส มีอาหารเครื่องดื่มไว้บริการที่จอดรถสดวกเป็นประตูสู่ดินแดนอินโดจีน

บังกะโล

จำนวนที่พัก 15 ห้อง, ราคา 300 บาท

ยศนคร

มีหลายอัตรา/ราคา

ยศนคร

จำนวนที่พัก 66 ห้อง, ราคา 220 - 400 บาท

รีเจนท์

จำนวนที่พัก 43 ห้อง, ราคา 140 - 350 บาท

วโรธร

จำนวนที่พัก 17 ห้อง, ราคา 180 - 300 บาท

ห้วยซัน รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 29 ห้อง, ราคา 400 - 2,000 บาท

ห้วยซันรีสอร์ท

ห้องพักเรือนไทย(ใหญ่)/1,200 ห้องพักเรือนไทย(เล็ก)/600 ห้องพักเดี่ยว 400

ห้วยซันรีสอร์ท

เรือนไทยใหญ่ 1,200 บาท/วัน เรือนไทยเล็ก 600 บาท/วัน บ้านเดี่ยวกลางน้ำ 400 บาท/วัน บ้านเดี่ยววนาลี 400 บาท/วัน