โรงแรม ราชบุรี

โรงแรม

กฤษณะ โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 18 ห้อง, ราคา 150 - 300 บาท

ครัวหลวง รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 720 - 2,000 บาท

ดาร์กอนฮิลล์ กอล์ฟแอนด์ คันทรีคลับ

จำนวน 50 ห้อง ราคา 1200-2000 บาท

ตาลหลวงรีสอร์ท

ตาลหลวงรีสอร์ท

บริการบ้านพักเป็นหลัง มีทั้งหมด 5 หลัง อัตราค่าบริการ : บ้านพักติดริมน้ำ - หลังเดี่ยว คืนละ 800 บาท - หลังใหญ่ คืนละ 1,500 บาท (มี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ) ระเบียงกว้างขวาง พักได้ห้องละ 2 ท่าน หรือเกินนั้น คิดเฉพาะค่าที่นอนเสริม ที่นอนละ 100 บาท

ท๊อป

บ้านบัววัฒนา

จำนวน 7 ห้อง ราคา 1200-1800 บาท

บ้านสวนดารัตน์

บ้านสวนหงษ์เหิร

บ้านสุขโชครีสอร์ท

จำนวน 40 ห้อง ราคา 250-1,600 บาท

บ้านห้วยน้ำใส

ราคา 900-2,000 บาท

บ้านไทยดำเนิน

ภโวทัย

บ้านพัก 6 หลัง เพิ่มเติมธาริณี ราคา 1500-4500 บาท