โรงแรม ร้อยเอ็ด

โรงแรม

N.C บังกาโล

ราคา 200 บาท/คืน

กู๊ดลัคบังกาโล

ราคา 200 บาท/คืน

บรรจง โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 31 ห้อง, ราคา 200 บาท

บัวทอง โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 35 ห้อง, ราคา 100 - 200 บาท

พรทิพย์ รีสอร์ท

พันนัดดา รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 300 บาท

ร้อยเอ็ดธานี

จำนวนที่พัก 182 ห้อง, ราคา 900 - 4,920 บาท

สายทิพย์ โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 66 ห้อง, ราคา 260 - 380 บาท

สาเกตุนคร โฮเทล

จำนวนที่พัก 146 ห้อง, ราคา 300 - 800 บาท

สุวรรณโฮเต็ล

ห้องแอร์ - ห้องพัดลม บริการทุกระดับประทับใร

เพชรรัชต์ การ์เด้น โฮเทล

จำนวนที่พัก 148 ห้อง, ราคา 540 - 1,740 บาท

เอสพีรีสอร์ท