โรงแรม ลำปาง

โรงแรม

กิ่วลม รีสอร์ท

จำนวน 5 ห้อง ราคา 500 - 2,000 บาท

ขวัญใจแมนชั่น

คิม โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 320 บาท

คิมซิตี้ โฮเต็ล

ทิพย์ช้าง โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 130 ห้อง, ราคา 450 - 750 บาท

ทิพย์อิน โฮเต็ล

นครเถิน โฮเต็ล

ราคา 300 - 500 บาท

บ้านฝ้าย

จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 250 - 350 บาท

บ้านฝ้าย

บ้านสวน เกสท์เฮ้าส์ รีสอร์ท

ราคา 650 - 1,500 บาท

พิณ โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 59 ห้อง, ราคา 450 - 900 บาท

ริเวอร์ไซด์ เกสท์เฮาส์

จำนวนที่พัก 5 ห้อง, ราคา 300 - 850 บาท