โรงแรม ศรีสะเกษ

โรงแรม

กันทรลักษ์โฮเต็ล

200 – 500 /ห้อง

ทรงไทยบังกาโล

ห้องละ 150 บาท/คืน

บังกาโลทรงไทย

ห้องละ 150 บาท / คืน

ราษีรีสอร์ท

บ้านพักขนาดเล็กแบบธรรมชาติ

ศรีสะเกษ

จำนวนที่พัก 60 ห้อง, ราคา 120 - 300 บาท

อมรเทพ

ห้องละ 350 บาท/คืน

อำนวยสุขบังกาโล

ห้องละ 100 -200บาท/คืน

โรงแรมพรหมพิมาน

จำนวนที่พัก 189 ห้อง, ราคา 300 - 490 บาท

โรงแรมอมรเทพ

ห้องแอร์ ราคา 350 บาท/คืน

โรงแรมอมรเทพ

ห้องแอร์ 350 บาท/คืน

โรงแรมเกษสิริ

จำนวนที่พัก 93 ห้อง, ราคา 850 - 1,600 บาท

โรงแรมเอ็ม.เค.

300 – 500 /ห้อง