โรงแรม สกลนคร

โรงแรม

กิตติ

จำนวนห้องพัก 25 ห้อง ราคา 100-200 บาท

ดุสิต

จำนวนห้องพัก 101 ห้อง ราคา 200-450 บาท

ดุสิต

101 ห้อง ราคา 200-450 บาท

ตองสามรีสอร์ท

ประกายทอง รีสอร์ท

ราคา 350 บาท

พังโคน โฮเต็ล

ราคา 40 - 80 บาท

พุทธชาด โฮเต็ล

ราคา 240 - 280 บาท

มรูชัยรีสอร์ท

ราคาห้องพักวันละ 180 บาท ราคาห้องพักเดือนละ 1,200 บาท

รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 450 บาท

วี ไอ พี รีสอร์ท

ราคา 160 - 280 บาท

สกลแกรนด์พาเลช

จำนวนห้องพัก 120 ห้อง ราคาห้องพัก 700-2800 บาท

สกลแกรนด์พาเลช

120 ห้อง ราคา 700-2,800 บาท