โรงแรม หนองคาย

โรงแรม

กรีนเฮาส์

จำนวนที่พัก 15 ห้อง, ราคา 100 - 200 บาท

กุดทิงรีอสร์ท

250-300 บาท/คืน (ปรับอากาศ)

กุศลสุข โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 8 ห้อง, ราคา 120 - 150 บาท

ขวัญทองรีสอร์ท

ขวัญทองรีสอร์ท

ชั่วคราว 200 บาท ค้างคืน 400 บาท

คุ้มใต้ รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 9 ห้อง, ราคา 300 บาท

จงกล เกสท์เฮาส์

จำนวนที่พัก 14 ห้อง, ราคา 100 - 250 บาท

ดีแดง

บ้านเดี่ยว 200 บาท/คืน

ติ๋ม เกสท์เฮาส์

จำนวนที่พัก 8 ห้อง, ราคา 70 - 130 บาท

ทรายเงิน รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 21 ห้อง, ราคา 350 - 500 บาท

ทรายเงินรีสอร์ท

300-400 บาท/คืน (ปรับอากาศ)

ทิพย์

ห้องละ 300-500 บาท/คืน

ทิพย์

ห้องละ 300-500 บาท/คืน