โรงแรม อุตรดิตถ์

โรงแรม

กิจสัมฤทธิ์

250-400 บาทต่อคืน

กิจสัมฤทธิ์

250-400 บาทต่อคืน

จิตรลดา แมนชั่น

จำนวนที่พัก 19 ห้อง , ราคา 250 - 300 บาท

ชูโชคชัย แมนชั่น

จำนวนที่พัก 40 ห้อง , ราคา 200 - 280 บาท

ณภัทรวิน แมนชั่น

จำนวนที่พัก 30 ห้อง , ราคา 300 - 400 บาท

ดวงเกษม แมนชั่น

จำนวนที่พัก 27 ห้อง , ราคา 200 - 250 บาท

ต้นกล้า แฮปปี้โฮม

จำนวนที่พัก 21 ห้อง , ราคา 240 - 300 บาท

ต้นทอง

จำนวนที่พัก 54 ห้อง , ราคา 300 - 350 บาท

ธนากร

จำนวนที่พัก 50 ห้อง , ราคา 250 - 300 บาท

ธโนทัย โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 300 - 350 บาท

นำชัย โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 50 ห้อง, ราคา 140 - 180 บาท

บ้านช้าง รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 3 ห้อง , ราคา 1,500 - 3,000 บาท