โรงแรม อุทัยธานี

โรงแรม

บ้านสวน รีสอร์ท

ราคา 300 - 700 บาท

บ้านสวนชลัมภ์ รีสอร์ท

บ้านสวนชลัมภ์ รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 1,200 - 2,500 บาท

พญาไม้ รีสอร์ท

พญาไม้ รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 800 - 1,600 บาท

ริเวอร์ มารีน่า รีสอร์ท

ริเวอร์ มารีน่า รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 8 ห้อง, ราคา 1,100 - 1,300 บาท

ลานสักรีสอร์ท

ห้องละ 500 บาท/คืนมีจำนวน 10 ห้อง ราคาห้องละ700บาท/คืน มีจำนวน 2 ห้อง ติดต่อเป็นหมู่คณะจะลดพิเศษ

ห้วยขาแข้ง คันทรี่โฮม รีสอร์ท

ห้องปรับอากาศเตียงคู่ ราคา 1,400 บาท ห้องพัดลมเตียงคู่ ราคา 1,000 บาท

ห้วยขาแข้งเชษฐ์ศิลป์

จำนวนที่พัก 120 ห้อง, ราคา 650 - 2,500 บาท

ห้วยป่าปกรีสอร์ท

คืนละ 600-1,500 บาท

ห้วยป่าปกรีสอร์ท

เป็นห้องละ 400 บาท/คืน เป็นหลังละ 2,000 บาท/คืน

อุทัย ริเวอร์ เลค

จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 900 - 1,400 บาท

อุทัยไอยรา ปาร์ค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

อุทัยไอยรา ปาร์ค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 362 ห้อง, ราคา 9,100 - 42,000 บาท

โรงแรม 333 เฮ้าส์

จำนวนที่พัก 26 ห้อง, ราคา 150 - 200 บาท