โรงแรม อุบลราชธานี

โรงแรม

ชายทุ่งริมน้ำ

จำนวนที่พัก 41 ห้อง, ราคา 220 - 300 บาท

ดอลล่าร์

จำนวนที่พัก 45 ห้อง, ราคา 200 - 600 บาท

ทอมมี่เก็ตเฮาส์

มีทั้งแอร์ และพัดลม

ทอแสง ซิตี้ โฮเทล

จำนวนที่พัก 76 ห้อง, ราคา 2,000 - 4,000 บาท

ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 56 ห้อง, ราคา 2,000 - 4,000 บาท

ธัชสุดา รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 8 ห้อง, ราคา 250 - 400 บาท

นิวนครหลวง

จำนวนที่พัก 44 ห้อง, ราคา 100 - 170 บาท

น้ำปูน รีสอร์ท

บ้านเคียงน้ำ

จำนวนที่พัก 9 ห้อง, ราคา 600 - 1,500 บาท

พิบูลกิจ 1 โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 50 ห้อง, ราคา 120 - 280 บาท

พิบูลกิจ 2 โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 120 - 300 บาท