โรงแรม แพร่

โรงแรม

จิตสมบูรณ์

300 บาทต่อคืน

ซุปเปอร์โฮเต็ล

ราคา 100 - 120 บาท

ทุ่งศรีไพบูลย์

180

นครแพร่

390,450

นครแพร่ ทาวเวอร์

นครแพร่ ทาวเวอร์

จำนวนที่พัก 360 ห้อง, ราคา 600 - 1,800 บาท

นครแพร่ทาวเวอร์

650,1,300

นครแพร่ทาวเวอร์

400-1,000 บาทต่อคืน

น้ำแรมการ์เด้นท์

400-500 บาทต่อ 1 คืน

บังกะโลทุ่งอากาศ

บัวขาว

120,240

บุษราคัม

180,300

ฝั่งยม

200 บาทต่อห้อง