โรงแรม แม่ฮ่องสอน

โรงแรม

Banana House

ราคา 200 บาท/คืน

Brook View Resort Pai Thailand

The Quarter

คาเฟ่ เดล ดอย

จำนวนที่พัก 6 ห้อง, ราคา 800 บาท

จอห์นนี่เฮ้าส์

จำนวน 8 ห้อง ราคา 100-250 บาท

จีนเกสท์เฮ้าส์

จำนวน 9 ห้อง ราคา 50-100 บาท

ชานเกสท์เฮ้าส์

จำนวน 11 ห้อง ราคา 100-200 บาท

ชาลีเกสท์เฮ้าส์

จำนวน 20 ห้อง ราคา 80-200 บาท

ซีวิว เกสทเฮ้าส์

ห้องพัก ราคา 200 บาท/ห้อง บ้านพัก ราคา 300 บาท/หลัง

ณ ปาย รีสอร์ท

ราคา 900 - 2,100 บาท

ดวงเกสท์เฮ้าส์

จำนวน 26 ห้อง ราคา 80-300 บาท

ทานตะวัน เกสท์เฮ้าส์

จำนวนที่พัก 9 ห้อง , ราคา 250 บาท