โรงแรม แม่ฮ่องสอน

โรงแรม

ริมน้ำกลางดอยรีสอร์ท

จำนวน 39 ห้อง ราคา 400-750 บาท

ริมปาย คอทเทจ

ราคา 600 - 3,500 บาท

ริมหนองเกสท์เฮ้าส์

จำนวน 9 ห้อง ราคา 100 บาทขึ้นไป

ริเวอร์ไซด์ เกสท์เฮาส์

จำนวนที่พัก 12 ห้อง , ราคา 200 - 600 บาท

รุคส์ฮอลิเดย์ (Rooks Holiday)

จำนวน 114 ห้อง ราคา 1,929-2,589 บาท

ลิตเติ้ลอีเดน เกสท์เฮาส์

วิวปาย

จำนวน 30 ห้อง ราคา 250-300 บาท

ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา

คืนละ 400 บาท/คน มีการบริการอาหาร 3 มื้อ นำเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ 1 วัน และมีการแสดงของเผาม้งให้ชม

สยาม (Siam)

จำนวน 24 ห้อง ราคา 170-400 บาท

สวนแม่อูคอ

จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 500 - 3,000 บาท

สวัสดีเฮ้าส์

จำนวน 6 ห้อง ราคา 50-80 บาท

สักสวยรีสอร์ท

ช่วงมีนาคม - ตุลาคม ราคา 600 บาท ช่วงพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ราคา 900 บาท (ราคานี้รวมอาหารเช้า)