โรงแรม แม่ฮ่องสอน

โรงแรม

เมธี (Methee)

จำนวน 38 ห้อง ราคา 150-450 บาท

เมืองปายรีสอร์ท (Muang Pai resort)

จำนวน 20 ห้อง ราคา 550-600 บาท

เยลโลซันบังกะโล

จำนวนที่พัก 9 ห้อง, ราคา 250 - 1,500 บาท

เรืองธารา เกสท์เฮาส์

จำนวนที่พัก 14 ห้อง , ราคา 200 - 600 บาท

เวียงปาย

จำนวน 20 ห้อง ราคา 100-150 บาท

เอกลักษณ์

จำนวนที่พัก 13 ห้อง , ราคา 120 - 350 บาท

เฮือนโฟล์ค

จำนวน 18 ห้อง ราคา 100 บาท

แม่สะเรียง เกสท์เฮาส์

จำนวนที่พัก 16 ห้อง , ราคา 80 - 150 บาท

แม่ฮ่องสอนริเวอร์ไซด์

จำนวน 40 ห้อง ราคา 1,150-1,300 บาท

แม่ฮ่องสอนรีสอร์ท

จำนวน 20 ห้อง ราคา 900-1,200 บาท

แม่ฮ่องสอนฮิลล์ (Mae Hong Son Hill Resort)

จำนวน 24 ห้อง ราคา 200-700 บาท

แม่ฮ่องสอนเม้าน์เทน อินน์ (Mae Hong Son Mountain Inn)

จำนวน 80 ห้อง ราคา 400- 800 บาท