โรงแรมอ่างทอง

ห้องพัดลมเตียงเดี่ยว ห้องละ 200 บาท เตียงคู่ห้องละ 240-300 บาท ห้องมีทีวี ห้องแอร์ เตียงเดี่ยวห้องละ 280-350 บาท