บ้านกลางอ่าว บีซ รีสอร์ท

จำนวน 29 ห้อง ราคา 2,200-4,000 บาท