มาลัยเอเชียรีสอร์ท

1. ห้องมาตรฐาน 8 ห้อง ห้องละ 700 - 900 บาท/คืน
2. ห้องสุพรีม 8 ห้อง ห้องละ 900 - 1,100 บาท/คืน
3. บังกะโล (1 ห้องนอน) 2 หลัง หลังละ 1,000 - 1,200 บาท/คืน
4. บังกะโล (2 ห้องนอน) 1 หลัง หลังละ 1,550 - 1,990 บาท/คืน