ไนซ์ เฟรนด์ โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 31 ห้อง, ราคา 140 - 350 บาท