สมเด็จโฮเต็ล

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527
ห้องเดี่ยว (พัดลม) ราคา 160 บาท
ห้องคู่ (พัดลม) ราคา 180 บาท
ห้องพิเศษเดี่ยว ราคา 350 บาท
ห้องพิเศษคู่ ราคา 280 บาท
ห้องแอร์เดี่ยว ราคา 280 บาท
ห้องแอร์คู่ ราคา 300 บาท