เกษมศานต์ 1

จำนวนที่พัก 58 ห้อง, ราคา 170 - 450 บาท

http://www.kasemsarnhotel.com