เกียรติขจร

จำนวนที่พัก 63 ห้อง, ราคา 150 - 220 บาท