เมืองจันท์

จำนวนที่พัก 90 ห้อง, ราคา 230 - 350 บาท