ชลพฤกษ์ รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 43 ห้อง, ราคา 1,400 - 3,000 บาท

http://www.geocities.com/clpresort