ห้วยขาแข้ง คันทรี่โฮม รีสอร์ท

ห้องปรับอากาศเตียงคู่ ราคา 1,400 บาท
ห้องพัดลมเตียงคู่ ราคา 1,000 บาท

http://www.countryhomeresort.com