ใบหยกชาเลต์ (Baiyok Chalet)

จำนวน 40 ห้อง ราคา 850-1,500 บาท