พานอรามา (Panorama)

จำนวน 44 ห้อง ราคา 300-800 บาท