แม่ฮ่องสอนเม้าน์เทน อินน์ (Mae Hong Son Mountain Inn)

จำนวน 80 ห้อง ราคา 400- 800 บาท