ปายสแกนเดียรีสอร์ท

จำนวน 16 ห้อง ราคา 300-500 บาท