ฮัทอิงปายรีสอร์ท

จำนวน 26 ห้อง ราคา 800-1,400 บาท