นิวเฟรนด์

จำนวนที่พัก 52 ห้อง, ราคา 370 - 470 บาท