ชาวเล รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 50 ห้อง , ราคา 200 - 800 บาท