ซีวิว เกสทเฮ้าส์

ห้องพัก ราคา 200 บาท/ห้อง
บ้านพัก ราคา 300 บาท/หลัง