ดอลฟิ่น เบย์ รีสอร์ท

จำนวน 60 ห้อง, ราคา 990-4,900 บาท