กรีนริเวอร์ฮิลล์ รีสอร์ท

จำนวน 27 ห้อง ราคา 1,200 บาท

http://www.greenriverhill.com