ยอ ยอ ยิ่ง ยิ่ง รีสอร์ท

เป็นห้องพักทั้งธรรมดา และปรับอากาศ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง