โรงแรมท็อปบอส

จำนวนที่พัก 45 ห้อง, ราคา 450 - 600 บาท