ซี เวิลด์ เกสท์เฮาส์

จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 200 - 1,000 บาท

seaworldguesthouse@hotmail.com