น้องอี๊ด เฮ้าส์

จำนวนที่พัก 9 ห้อง, ราคา 700 - 2,000 บาท