บลูบายู บังกะโล

จำนวนที่พัก 15 ห้อง, ราคา 250 - 450 บาท