กระบี่ ไทย วิลเลจ

จำนวนที่พัก 120 ห้อง, ราคา 6,600 - 9,900 บาท